ระบบจัดเก็บทะเบียนรถยนต์
  
 
 
กรอกข้อมูลเพื่อเข้าใช้ระบบ
รหัสบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
   
 
     
สำหรับบุคลากร ศอ.บต. ต้องการ QR CODE ยานพาหนะ เพื่อเข้า - ออก ภายใน ศอ.บต. และศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้
ติดต่อ กลุ่มงานช่วยอำนวยการและบริหาร สำนักงานเลขาธิการ
                 

  กลุ่มงานช่วยอำนวยการและบริหาร สำนักงานเลขาธิการ

  เลขที่ 60 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทร. 073-203-889